Väggar inomhus - Av betong, puts eller tegel

1

Underlaget skall vara fast, bärande och sugande. Lösa rester tas bort.

2a Lagring

Alla Element-byggskivor skall lagras jämnt liggande och torrt. Olämplig lagring kan orsaka böjning av skivorna. Detta kan som regel riktas genom att bocka skivan lätt.

2b Hänvisning

Gör hål för pluggarna med en krysspårskruvmejsel innan limklickarna läggs på.

3

Tillskärningar och urtagningar gör man snabbt och enkelt med en sticksåg eller en universalkniv.

4a

Borra åtta hål i skivan enligt mallen ovan och lägg en klick COL-AK på varje hål eller använd en tandad spackel på hela ytan beroende på hur jämnt underlaget är.

4b Hänvisning

Vid användning av ELEMENT-EL Baby 4 ska fästlimmet COL-AK påföras över hela ytan med en tandad spackel. Beroende på underlaget är denna metod även möjlig vid tjockare skivor.

5

Applicera COL-AK på kanterna och limma ihop byggskivorna.

6a

Skivorna kan monteras stående eller liggande vilket med hänsyn till mått och spill passar rummet bäst.

6b

Var noga med att skivorna monteras i lod och helt plant på väggen.

7 Tips

Förborra plugghålen med borrmaskin. Plugga sedan ...

8

... med FIX-FID eller FIX-KSD. Var försiktig med vatten- och elledningar!

9

Alla fogar måste täckas över med armeringsväv ARM-100 SK.

10

Spackla de armerade elementfogarna samt pluggarnas huvuden med COL-AK.

11

I våtutrymmen skall tätskikt enl. gällande branschregler utföras för plattsättning. Använd BKR-godkända tätsystem.

... nach oben

© 2023 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 05.05.2023

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS