Väggar inomhus - Väggutjämning ovan befintligt kakel

1

Underlaget skall vara fast, bärande och sugande. Lösa rester tas bort.

2a Hänvisning

Vid användning av ELEMENT-EL Baby 4 påföres COL-AK över hela ytan med en tandad spackel. Beroende på underlaget är denna metod även möjlig vid tjockare skivor.

2b Hänvisning

Vid användning av ELEMENT-EL ≥ 6 mm påförs fästlim COL-AK punktvis som klickar (8 – 10 st. per m²) på en sida. Gör hål för slagpluggar FIX-FID eller FIX-KSD innan limmet påförs.

3

Märk ut en lodlinje. Montera byggskivan på det befintliga kaklets ovankant (ev. hålkäl tas bort i förväg) och tryck an mot väggen.

4

Tryck upp skivorna med hjälp av rätskiva och vattenpass. Se till att ytan blir jämn mellan befintligt kakel och ELEMENT-byggskivan.

5

Gör en mekanisk infästning med dymlingar eller bricka, skruv och plugg efter ca. 3 h. Använd rätt sorts plugg eller monteringssats motsvarande befintligt murverk och putsens tjocklek. Se till att du inte träffar på några vattenrör eller elektriska ledningar. Vi rekommenderar 6 – 8 pluggar per m².

Tips: Förborra plugghålen

6

Alla fogar samt övergången mellan ELEMENT-byggskivan och det befintliga kaklet måste täckas över med armeringsväv ARM-100 SK.

7

Spackla de armerade fogarna och skruvhuvudena med COL-AK. I våtutrymmen skall tätskikt utföras enligt gällande branschregler. Använd BKR-godkända tätsystem.
... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS