Monteringstips - Fastsättning av krokar

Enkla infästningar för lätt belastning på kakel

1

Infästningar skall förseglas enl. tätskiktstillverkarens anvisningar alla skruvinfästningar skall göras i massiv konstruktion som betong, reglar eller särskild konstruktionsdetalj.

2

Kontrollera att håltagning görs mot bakomvarande regel, kotling eller konstruktionsdetalj.

3

Enkla fastsättningar för lätt belastning på vägg

1

t.ex. vid ELEMENT-Enkla fastsättningar … -EL ≥ 50

2

Gröp ca. ø50 mm ur skivan såsom bilden visar. Fyll ut med COL-AK. Borra och plugga efter att fixeringslimmet härdat.

3

Fastsättningar för högre belastningar

1

t.ex. ELEMENT-byggskiva på betongvägg med FIX-PRO-MAK.

2

Hårdplastinlägg som klistras på eller bäddas in i hårdskummet.

3

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS