Läggning på trägolv - Användning på bärande plank eller spånskivegolv

1

Underlaget måste vara bärkraftigt och fritt från svikt. Lösa plankor måste skruvas fast och ej bärkraftiga murkna plankor bytas ut. Ojämnheter ska jämnas ut med ett utjämningsspackel.

2

När underlaget är förberett limmas kantisoleringsband runtom vid alla vägg/golvanslutningar.

3

 För denna användning lämpar sig också de kortare babybyggskivorna fr.o.m. ELEMENT-EL Baby 10.

Lägg ut ELEMENT-EL fr.o.m. EL Baby 10 i förband, arbeta med förskjutning, kryssfogar är ej tillåtna. Förskruvning enligt visat raster.

4

Skruvavstånd maximalt 300/300 mm. Välj skruvar motsvarande underlaget och skivans tjocklek och använd fästskivor FIX-S 35.

5

Armera ELEMENT-fogar med ARM-100 SK ...

6

... och spackla med COL-AK. OBS i våtutrymmen skall tätskikt utföras enligt gällande branschregler. Använd BKR-godkända tätskikt.

7

Plattorna sätts med fix C2 klass.

Vi rekommenderar ett kakelformat ≥ 50 x 50 mm. Totalt får tryckbelastningen inte överstiga 0,1 N/mm². Vid användning för större laster som transporttrafik, hyllanläggningar etc. krävs samråd med den tekniska avdelningen hos LUX ELEMENTS.

Även lämplig för golvvärmesytem.

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS