LUX ELEMENTS®- ELEMENT-SL / SQ - Monteringsanvisningar för de spårade skivor

1 Tips

Följande monteringsanvisningar gäller för alla spårade skivor oavsett tjocklek.

2 Transport

Lämpligen bärs skivorna i böjt tillstånd med den spårade sidan inåt.

3a Armering

För fixering av önskade former används COL-AK och ARM 600

3b Applicering av fix

Fixet bör appliceras på den spårade insidan av skivan. Att fix pressas ut då skivan lyfts upp och böjs är fullt normalt.

4 Böjning

Generellt bör böjningen vara mot den spårade sidan. Den jämna utsidan lämpar sig för plattsättning. Skulle en böjning i två riktningar vara nödvändig, kan två delar böjas i förväg och limmas ihop med COL-MK.

5a Böjning

Det är fullt möjligt att böja samma ELEMENT-byggskiva i två riktningar. Ena sidan får då spårningen utåt och den andra inåt.

5b Böjning

På den sida där böjningen blir utåt måste spårningen fyllas igen och spacklas jämnt med COL-AK.

6 Mall

Börja med att tillverka en mall för det du vill utforma. Mallen tillverkas av spill, papp eller masonite.

7a Böjning

Spänn och fixera formen i mallen med spännremmar eller tejp.

7b Fixering

När två eller flera böjda byggskivor monteras bredvid eller på varandra kan MONT-U monteringshjälpmedel användas för stabilisering. Spännremmar eller tejp måste appliceras både lod- och vågrätt. Lägg på ett lager COL-AK på insidan.

8 Armering

Hela insidan armeras med armeringsväv ARM 600.

9 Spackling

Spackla till slut armeringsväven och låt torka.
... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS