Väggar inomhus - Den multifunktionella byggskivan: Användning på reglar av metall eller trä (t.ex.)

1

För denna användning lämpar sig också de kortare babybyggskivorna fr.o.m. ELEMENT-EL Baby 10.

2

Regelavståndet utföres enl. gällande regler. (300, 450, 600 mm) Montera första skivan i lod och våg skruva fast skivorna med bricka 4149 FIX-S 35 och lämplig skruv. På c 450 mm 12 mm och på c 600 mm 20 mm.

3

ELEMENT-VK-byggskivorna limmas sinsemellan ihop med COL-MK. Applicera limmet som en oavbruten sträng på plattornas kanter.

4

ELEMENT-VK-byggskivorna skruvas fast med FIX-S 35 + lämplig skruv.

5

ELEMENT-VK-byggskivorna monteras i förband, kryssfogar är inte tillåtna.

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS