Väggar inomhus - Den multifunktionella byggskivan: Användning på väggen (t.ex.)

1

Skivorna kan monteras stående eller liggande vilket med hänsyn till mått och spill passar rummet bäst. var noga med att skivorna monteras i lod och helt plant på väggen

2

Plugga dessutom med FIX-FID eller FIX-KSD. Var försiktig vid håltagningen p.g.a. vatten- och elledningar! Stick hål för pluggarna med en krysspårskruvmejsel innan limmet appliceras.

3

Plugga dessutom med FIX-FID eller FIX-KSD. Var försiktig vid håltagningen p.g.a. vatten- och elledningar! Stick hål för pluggarna med en krysspårskruvmejsel innan limmet appliceras.

4

Täck slagpluggarna med en liten bit tätningsband DRY-DBV och DRY-ASK. DRY-ASK appliceras med pensel eller spackel. Spackla sedan över med DRY-ASK.

5

Tätning av fogarna med tätningsband DRY-DBV och DRY-ASK. DRY-ASK appliceras med pensel eller spackel. I ett andra steg spacklas fogen över med DRY-ASK.

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS