Monteringstips - Följande exempel är tips på lämpliga material för beklädnad

Kakel

Stengods

Marmor

Natursten

Glasmosaik

Mosaik

Kombinationsmontering

Spacklas

Putsas

Som alternativ kan byggskivorna spacklas eller putsas.

 

Respektive tillverkares direktiv ska alltid iakttagas.

HÄNVISNING: ELEMENT-byggskivornas fogar måste alltid armeras med ARM-100 SK före plattsättning, spackling eller putsning.

Vid plattsättning på LUX ELEMENTS®- ELEMENT

Vid plattsättning på LUX ELEMENTS® byggskivor rekommenderas fix lägst C2 klass och fog CG2 klass. Vid läggning av mosaik på golv: se datablad ”LUX ELEMENTS®ELEMENT” (en).
... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS