Användning på golv - Den multifunktionella byggskivan: användning på mineraliskt underlag (t.ex.)

1

Underlaget måste vara bärigt och fritt från svikt. Ojämnheter ska jämnas ut med ett utjämningsspackel.

Glöm inte kantisoleringsbandet.

2

Vid skivtjocklekar fr.o.m. ELEMENT-VK 30 appliceras fästlimmet COL-AK punktvis med limklickar på golvet. Limklickarnas avstånd bör vara ca 20 cm. Lägg ut skivorna i förband tätt intill varandra på lim och tryck fast dem.

Arbeta över hela ytan vid tunnare skivor.

3

Tätning av fogarna med tätningsband DRY-DBV och DRY-ASK. DRY-ASK appliceras med pensel eller spackel. Härvid sker limningen av tätningsbandet med DRY-ASK. I ett andra steg spacklas fogen över med DRY-ASK.

4

Sätt kakel med fix C2 klass ex. COL-FBK eller COL-FLEX utan hålrum.

Hänvisning: Låt ELEMENT-VKskivorna aklimatisera sig till temperatur och luftfuktighet före bearbetningen.

Även lämpligt för värmesystem tack vare permanent temperaturbeständighet upp till +75° C .

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS