Inbyggnad av vägghängd toalettstol - Fixtur – mot bruk, murverk eller tegel

1

2

Tätskikt skall vara obrutet bakom WC-inklädnader och installationsväggar. (se gällande branschregler) Limma passande tillskurna ”reglar” av ELEMENT-EL 50 med COL-AK lod- och vågrätt mot underlaget.

3

Avståndet mellan de tillskurna ELEMENT-”reglarna” bör vara 30 – 40 cm.

4

Applicera COL-AK på utjämningskonstruktionens framsida och limma fast ett motsvarande till- och utskuret ELEMENT-EL 20, liggande på tvären.

5

Limma mot fixturen och skivskarvar med COL-MK. Använd monteringsbricka 4149 och lämplig skruv. Kryssfogar är ej tillåtna. (Avståndet mellan skruvarna skall vara max 200 mm)

6

Kontrollera att inget glapp finns mellan skivorna och fixturen och montera sedan skivorna på sidorna om fixturen med FIX-SD 80 som skruvas i ”Element-reglarna”.

7

Inbyggnad av fixturen kan göras över rummets hela bredd eller höjd med en förvaringsplats över installationerna. Som övre beklädnad lämpar sig ELEMENT-EL 20.

8

Samtliga elementfogar och övergångar ska armeras med glasfiberarmeringsremsor ARM-100 SK. Spackla därefter de armerade fogarna med COL-AK.

Fixturer, konsoler för handfat etc. ska monteras enligt respektive tillverkares anvisning
... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS