Med standardskivor - Badkarsbeklädnad

1

Badkaret är på plats, inriktat med hjälp av karets fötter och anslutningarna är fackmässigt monterade. Vi rekommenderar LUX ELEMENT-EL ≥ 30 för badkarsinbyggnad.

2

Tillverka två stycken vägglister (vardera ca. 50 x 50 x 500 mm) samt vägglisten för hyllplanet. (Vägglister finns även som tillbehör: TOP-AN 3243.)

3

Montera först vägglisten för att sedan kunna sätta fast gavelskivan.

4

För beklädnad av badkar rekommenderar vi ELEMENT-EL 30 (EL 50). Vid montering av vägglisterna måste skivtjockleken såväl som plattornas tjocklek tas med i beräkningen. Vägglisten bör monteras, beroende på plattornas tjocklek, ca. 45 mm (ca. 65mm) från karets kant.

5

Vägglisten skruvas fast med två skruvar, alternativt limmas listen fast med COL-MK på en kaklad yta.

6

Borra två hål per vägglist med en 8 mm borr. Slå fast dymling FIX-FID med en hammare. Vid montage på redan kaklade ytor limmas listerna med COL-MK.

7

Såga till gavelskivan i rätt storlek. Ett tips är att göra ett greppurtag (ca. 50 x 80 mm) nertill för att underlätta vid monteringen. (I greppurtaget kan även TOP FIX 4151, ställbar fot monteras vid behov.)

8

Applicera monteringslimmet COL-MK på vägglistens framsida och gavelskivans ovankant.

9

Tryck fast gavelskivan under karets kant.

10

Fäst gavelskivan i vägglisten med två stycken FIX-SD 80. TIPS: Plugghålen ska göras i förväg med en krysspårskruvmejsel.

11

Detaljskiss ytterhörn.

12

Detaljskiss förvaringsfack: Såga till frontskivan enligt mått. Gör urtag för hyllplanet och greppurtag för att underlätta vid monteringen.

13

Applicera COL-MK på vägglistens och gavelsidans framsida samt på frontskivans ovankant.

14

Montera vägglisten för frontskivan samt listerna för hyllplanet. Ta hänsyn till skivans och kaklets tjocklek.

15

Tryck fast frontskivan under karets kant mot vägglisten och gavelsidan. Fäst frontskivan i vägglisten med två stycken FIX-SD 80 samt i gavelskivans kant med ytterligare två fixeringsskruvar. TIPS: Plugghålen ska göras i förväg med en krysspårskruvmejsel.

16

Såga till hyllplanet enligt mått, applicera COL-MK på vägglisternas ovankant. Lägg sedan på hyllplanet och tryck till.

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS