Dataskyddsförklaring - www.luxelements.de - www.luxelements.com

GDPR

The current data protection statements according to GDPR (General Data Protection Regulation) can be found here in English and here in German.

1. Undersökning och bearbetning av http-protokolldata

Vid besök på vår webbsida och vid varje hämtning av en fil samlar vår webbserver protokollinformationer om dessa processer (t.ex. typ av webbläsare, hämtningens datum och klockslag). Detta är inga personrelaterade data. Det är alltså inte möjligt att hänföra dessa registrerade data till en viss naturlig person.

Alla dessa uppgifter utvärderas av oss uteslutande för statistiska ändamål. En vidarebefordran till tredje part sker ej. En länkning av dessa data med andra data utförs inte av oss. Resp. data raderas dessutom efter en statistisk utvärdering regelbundet inom en vecka.

2. Användning av personrelaterade data

Personrelaterade data registreras av endast av oss och endast i den omfattning, som ni själv ställer till vårt förfogande med er kännedom. Framförallt används dessa personrelaterade data för reklam/marknadsundersökning samt för utformning av våra tjänster endast om ni uttryckligen har lämnat oss ert samtycke härtill.

Ni har närsomhelst rätt att återkalla ett lämnat samtycke.

Bearbetningssyftet anges på motsvarande ställen på våra webbsidor och ändras inte i efterhand. En vidarebefordran av resp. data till tredje part utan ert samtycke sker endast om det krävs enligt lag.

3a. Användning av cookies

Cookies är dataposter som sänds av webbservern till användarens webbläsare och sparas där för ett senare avrop. Om cookies kan samlas bestämmer ni själv genom att ställa in er webbläsare på det sätt, att ni blir informerad innan en cookie sparas och den endast sparas om ni uttryckligen accepterar detta.

Vi använder endast cookies i syfte att erhålla informationer om användningen av våra webbtjänster samt för statistiska ändamål. Dataposterna innehåller inga personrelaterade informationer. Ett sammanförande med eventuellt av er tillhandahållna personrelaterade data sker inte.

3.b Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Registreringen och sparandet av data kan närsomhelst förhindras av er själv med en avaktiverings-add-on för webbläsare Om ni vill utnyttja denna funktion, laddar ni ner resp. add-on och installerar den för er aktuella webbläsare.

I samband med diskussionen om användningen av analysverktyg med fullständiga IP-adresser vill vi nämna att denna webbsida använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()" och att IP-adresserna därför endast vidarebearbetas i en förkortad form för att utesluta möjligheten till ett direkt hänförande till en viss person.

4. Rätt till insyn

Ni har rätt att närsomhelst erhålla information om de data som sparats angående er person, inklusive era datas ursprung och mottagare samt databearbetningens syfte. Var vänlig rikta er förfrågan skriftligen eller per e-post till våra nedan angivna adresser.

Denna dataskyddsförklaring gäller endast för innehåll på våra servrar och omfattar inte på vår sida länkade webbsidor.

5. Om oss

Detta är en dataskyddsförklaring från

LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Telefax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

E-post: info@luxelements.de

Kontakta oss gärna direkt per post eller e-post om ni har frågor angående denna dataskyddsförklaring.

no-img
Aktuella mässtider

LUX ELEMENTS på mässor:

mer

 
... nach oben

© 2023 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 05.05.2023

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS