Byggskivor av hårdskum - Kvalitet med hänsyn till miljön

Råvaran i våra byggskivor av hårdskum är LUX ELEMENTS®-FOAM, ett fuktighetsresistent, högvärdigt, blåfärgat, expanderat polystyren-hårdskum (EPS) med hög skrymdensitet. Produktionen av skummet sker i fabrikens egen anläggning med en miljövänlig metod utan användning av skadliga drivgaser som t.ex. CO2. Vid denna process framställs block med stor volym, av vilka de mest mångsidiga former kan skäras, från den enkla byggskivan till komplexa komponenter.

Hårdskummmet förses sedan på båda sidor med en specialbruksbeläggning och bildar på detta sätt ett idealiskt, mineraliskt underlag för beklädnadsmaterial som kakel eller puts. För att öka stabiliteten är dessutom en glasfiberväv inbäddad i murbruksbeläggningen.

Byggskivor av hårdskum  PDF-fil till nedladdning (4.0 MB)

Sedan nästan 30 år används byggskivor av hårdskum från LUX ELEMENTS med framgång i praktiken och får allt fler förespråkare. I sin egenskap av ett modernt byggnadsmaterial måste ORIGINALET uppfylla höga krav. Dit hör också att alltid uppfylla aktuella tekniska krav och trender och att vara flexibel. Därför lägger vi stor vikt vid ständig vidareutveckling av ORIGINALET och ett, systemorienterat produktprogram.

HÄNVISNING: Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar. Byggtekniska normer och rekommendationer måste alltid tas i beaktande vid montering och användning. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Utbildningcentrum

Produktförklaring

 
... nach oben

© 2023 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 05.05.2023

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS