Väggar inomhus - Fristående stålreglar av bärande vägg

1

På regelavstånd 300, 450 mm gäller min 12 mm och på C 600 mm min 20 mm.

2

LUX ELEMENTS byggskivor kan monteras direkt mot trä eller stålregel

3

Även babyskivorna, fr.o.m. 12 mm tjocklek kan sättas på reglar.

4

... skivorna monteras liggande eller stående mot reglarna och skruvas fast med FIX monteringsbricka 4149 och lämplig skruv. För träregel skall skruven vara 30 mm längre än skivtjockleken.

5

Skivorna monteras med förskjutna skarvar, generalskarvar får ej förkomma. Monteringsbrickan sätts i skivskarven och täcker då intilliggande skiva.

6

Limma skivskarvar med COL-MK. Limmet läggs i en obruten sträng.

7

Skjut därefter in nästa ELEMENT i limbädden. Skruva fast med skruv och bricka.

8

Alla fogar måste täckas över med armeringsväv ARM-100 SK.

9

Spackla de armerade fogarna och skruvhuvudena med COL-AK. Ytan är nu klar för plattsättning eller puts. OBS i våtutrymmen skall tätskikt utföras enligt gällande branschregler. Använd BKR-godkända tätskikt.

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS