Med standardskivor - Duschvägg – Ej bärande skiljevägg

1

Kontrollera underlagets bärkraft. Tag hänsyn till ledningsdragningarna. Duschväggar och ej bärande skiljeväggar kan antingen byggas in i konstruktionen (som i exemplet nedan) eller fristående på redan kaklade eller klinkerförsedda ytor. Väggar mellan golv och tak konstrueras med ELEMENT-EL ≥ 50. Fristående duschvägg skall vara ELEMENT-EL ≥ 80.

2

Sätt fast MONT UNI med lämplig skruv och plugg (beroende på under laget) på väggen …

3

… och golvet. Underlaget måste vara jämnt, torrt och rent. Jämna vid behov ut ojämna ytor med utjämningsspackel. På kakel/klinker limmas beslagen med COL-MK (låt torka ca. 3h) före montering av skivorna.

4

Applicera COL-MK på byggskivan. Limmet läggs i en obruten sträng.

5

För in skivan i MONT-profilen. Kontrollera med rätskiva och vattenpass att skivan monteras lodrätt.

6

För skarvning av skivor används MONT-H som limmas fast med COL-MK …

7

… för ihop skivorna och rikta in dem i lod och våg.

8

Skivorna monteras liggande eller stående. Hörn kan också byggas med hjälp av MONT-profiler. Alla fogar måste täckas över med armeringsväv ARM-100 SK. Spackla de armerade fogarna och profilerna med COL-AK. Duschväggar som byggts in i konstruktionen skall förses med BKR-godkända tätskikt.

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS