Fabrikstillverkat fallgolv - Anslutning till ett duschområde

Allt ur en hand:

LUX ELEMENTS erbjuder alla komponenter för det kompletta duschområdet: det börjar med byggskivan för vägg- och golvutbyggnad och går över fallgolvet till alla erforderliga tätningsmaterial för övergångarna. På detta sätt bildar allt ett avstämt och testat system.


Fördelarna för entreprenören är:
  • Hög säkerhet
  • Konstruktion och tätning i ett

Observera att godkännandena för våra produkter enligt nationella riktlinjer.Dessa utvidgas permanent. Den aktuella utgåvan av alla dokument för ditt land hittar du under Downloads eller tala med oss.

Principiell uppbyggnadsprincip för en duschplats
med LUX ELEMENTS®- ELEMENT-EL

1. TUB – Golvuppbyggnad med ett fabrikstillverkat fallgolv

2. ELEMENT-EL – Vägguppbyggnad på murverk, betong eller puts, reglar av trä eller metall eller även fristående med vattenfast byggskiva.

3. ELEMENT-EL – Golvuppbyggnad på trägolv eller mineraliskt underlag

Ytterligare krav avseende tätningar måste iakttas enligt nationella riktlinjer (se även: Typer av tätningar).

Principiell uppbyggnadsprincip för en duschplats
med LUX ELEMENTS®- ELEMENT-VK

1 TUB – Golvuppbyggnad med fabrikstillverkat fallgolv med tätskikt pålagt i fabriken

2 ELEMENT-VK – Vägguppbyggnad på murverk, betong eller puts, reglar av trä eller metall eller även fristående med tätskiktad byggskiva.

3 ELEMENT-VK – Golvuppbyggnad på trägolv eller mineraliskt underlag

Ytterligare krav avseende tätningar måste iakttas enligt nationella riktlinjer (se även: Typer av tätningar).

Väldigt enkel att montera, se video nedan.

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS