Fabrikstillverkat fallgolv - Komposittätningar

Testade typer av komposittätningar för duschområdet med komponenter från LUX ELEMENTS:

Flytande tätskiktssystem

1. TUB - fabrikstillverkat fallgolv

2. ELEMENT-EL - vattenfast byggskiva

3. ARM-100 SK - armeringsväv för fogar

4. COL-AK - fästlim för spackling av de armerade fogarna

5. DRY-DB - tätningsband för övergångar

6. DRY-ASK - tätningsspackel av tätningsbanden

7. DRY-DBIE - tätningsband som formdetalj "innerhörn"

8. DRY-ASK - tätningsspackel, över hela ytan

Folie/Tätdukssystem

1. TUB - fabrikstillverkat fallgolv

2. ELEMENT-EL - vattenfast byggskiva

3. COL-FLEX - mineraliskt lim för limning av tätningsfolien

4. DRY-DF - tätningsfolie

5. DRY-ASK - tätningsspackel för limning av tätningsfolien
och tätningsbanden

6. DRY-DB - tätningsspackel för montering av tätningsbanden

7. DRY-DBIE - tätningsband som formdetalj "innerhörn"

Byggskivor med fabriksmonterade tästskiktssystem

1. TUB - fabrikstillverkat fallgolv

2. ELEMENT-VK - byggskiva med fabriksmonterat tätskikt

3. DRY-ASK - tätningsspackel för limning och montering av
tätningsfolien och tätningsbanden

4. DRY-DBV - tätningsband för övergångar

5. DRY-DBVIE - tätningsband som formdetalj "innerhörn"

Denna skiva är även ett tätskikt med sd värde på ca: 85 m.

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS