LUX ELEMENTS®- ELEMENT - Allmänna tips

1 Sågning

Lämpliga verktyg är sticksåg, vinkel - slipmaskin och fogsvans. Vid tunnare ELEMENT byggskivor (t.ex. EL 4 – EL 10) kan även en kniv användas.

2 Urtagning

(t.ex. vid rörgenomföringar) – Skär först upp väven med en kniv och gröp därefter ur hårdskummet med en stjärnmejsel eller kniv.

3 Limning

När en absolut jämn limningsyta behövs, bör byggskivans kanter först slipas av med slipbräda.

4 Limning

(med limpatron) – Limmet läggs i en obruten sträng.

5 Limning

Se till att limmet fördelas jämnt på båda ytorna genom att låta skivorna glida ihop.

6 Limning

med FIX/håltagning Gör hål med en stjärnmejsel där skruvarna ska sitta och fixera med FIX-SD för att hålla byggskivorna i läge under limmets torktid.

7a Limning

För vissa arbeten används COL-AK
  • ”Klickar” (t.ex. för höjdutjämning)

7b Limning

  • Påföres med tandad spackel (t.ex. vid tunna byggskivor)

7c Limning

  • Påföres med iläggarslev
    (t.ex. vid fogar)

7d Limning

  • Påföres med slätspackel
    (t.ex. vid dubbellimning)

8 Dymling

Gör hål med en stjärnmejsel för dymling FIX-FID innan COL-AK påföres.

9 Lagring

Alla ELEMENT-byggskivor ska lagras jämnt liggande och torrt. Skulle en ELEMENT-byggskiva blivit något skev genom olämplig lagring eller av andra anledningar, så kan man i regel rikta den igen genom att bocka och trycka den lätt. Utsätt inte byggskivorna för lösningsmedelbaserade substanser.
... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS