LUX ELEMENTS®- ELEMENT-VK - Allmänna monteringsanvisningar

Hänvisning

Nedan angivna bearbetningsanvisningar gäller för alla skivtjocklekar av den fiberlaminerade byggskivan ELEMENT-VK.

1 - Allmänna

Den tätskiktade byggskivan ELEMENT-VK är ett komplett testat system med kompatibla systemkomponenter

2 - Vägganvändning

Applicera allt efter underlagets jämnhet fästlim COL-AK punktvis med limklumpar (8–10 st. per m²) på en sida.

3 - Vägganvändning

Vid jämna underlag kan fästlimmet COL-AK också appliceras med tandspackel över hela ytan.

4 - Vägganvändning

Vi rekommenderar liggande montering av våra ELEMENT-VK. Tryck fast skivan med rätskiva och vattenpass.

5 - Golvanvändning (på betonggolv)

Applicera fästlim COL-AK med en tandspackel (beroende på underlaget, min. 6 mm) jämnt och täckande. Fr.o.m. EL-VK 30 är även en klickmetoden möjlig (klickavstånd skall vara ca 20 cm).

6 - Golvanvändning (på trägolv)

Lägg först ut ELEMENTBaby 4 i förband på golvet och sätt fast dem med lämpliga skruvar under användning av fästskivor FIX-S 35. På detta underlag limmas ELEMENT-VK med fästlim COL-AK över hela ytan.

7 - Golvanvändning (på trägolv)

Fr.o.m. EL-VK 30 är även klickmetoden möjlig. Limklickarnas avstånd bör vara ca 20 cm. Förberedelse av underlaget enligt beskrivningen under 6

8 - Golvanvändning (på trägolv)

På spacklade eller jämna primade trägolv kan EL-VK 10 hellimmas med COL AK.

9 - Övergångar (golvanvändning)

Tätningen av fogarna görs med tätningsband DRY-DBV och DRY-ASK. DRY-ASK appliceras med pensel eller spackel. Limma först tätningsbandet med DRY-ASK. I nästa steg spacklas fogen över med DRY-ASK.

10 - Övergångar

Tätningen av fogarna på väggen och fogarna mellan väggen och golvet görs med tätningsbandet DRY-DBV och DRY-ASK. Samma princip som beskrivs under 9.

11 - Övergångar

För innerhörn används de prefabricerade DRY-DBVIE (innerhörn). Dessa limmas med DRY-ASK (samma system som beskrivs under punkt 9 gäller).

12 - Övergångar

För ytterhörn används de prefabricerade DRY-DBVAE (ytterhörn). Dessa limmas med DRY-ASK (samma system som beskrivs under punkt 9 gäller).

13 - Väggenomföringar

Anslutningen vid väggenomföringar görs med hjälp av rörmanschetten DRY-DBDZM, som limmas in med DRY-ASK, som beskrivs under punkt 9.

14 - Klar för keramiksättning

ELEMENT-VK byggskivan är nu klar för keramiksättning/ läggning.
... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS