Med spårade skivor - Svängda väggar

1

2

Rita upp väggens form på golvet. Tillverka och limma fast ”reglar” av ELEMENT-byggskivor som följer väggens radie. Limma sedan fast ELEMENT-SL 30 med COL-MK mot golvet och ”reglarna”.

3

Fixera konstruktionen med FIX-SD 80.

4

Spackla insidan med COL-AK. Armera därefter hela insidan med armeringsväv ARM 600 och lägg på COL-AK än en gång. Efter att konstruktionen härdat är den helt klar för plattsätning!

5

Helt klart.
... nach oben

© 2023 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 05.05.2023

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS