LUX ELEMENTS®- ELEMENT-SL / SQ - böjradie, spåravstånd, mått för de spårade skivor

Med spårade skivor går det snabbt …

De spårade skivorna har samma tekniska egenskaper som standardskivorna. Spårningen gör dock att viss bearbetning och byggteknik skiljer sig från standardskivan. För tekniska detaljer på ELEMENT- SL och SQ se följande bilder.

Spårade byggskivor av hårdskum, som möjliggör en flexibel, snabb och snygg utformning av runda former. Skivorna är spårade på längden (SL) och på tvären (SQ) respektive i tre olika tjocklekar.

LUX ELEMENTS®- ELEMENT-SL/SQ 30

LUX ELEMENTS®- ELEMENT-SL/SQ 50

LUX ELEMENTS®- ELEMENT-SL/SQ 80

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS