Läggning på trägolv - Användning på betong eller golvmassa

1

För denna användning lämpar sig också de kortare babybyggskivorna fr.o.m. ELEMENT-EL Baby 10.

Låt ELEMENT-skivorna aklimatisera sig några timmar före installationen.

2

Underlaget måste vara bärkraftigt och fritt från svikt. Ojämnheter ska jämnas ut med ett utjämningsspackel.

När underlaget är förberett limmas kantisoleringsband runtom vid alla vägg/golvanslutningar

3

Applicera fästlim COL-AK med en tandspackel (beroende på underlaget, minst 6 mm) jämnt och täckande.

4

ELEMENT-byggskivorna läggs in i förband och tätt tillsammans i limbädden och trycks fast.

5

Fr.o.m. EL 30 är även en klickmetoden möjlig. Vi rekommenderar i först hand COL-AK för denna typ av installation. Avståndet mellan klickarna skall vara max 20 cm.

6

Armera ELEMENT-fogar med ARM-100 SK ...

7

... och spackal sedan med COL-AK.

HÄNVISNING: OBS i våtutrymmen skall tätskikt utföras enligt gällande branschregler. Använd BKR-godkända tätskikt.

Totalt får tryckbelastningen inte överstiga 0,1 N/mm². Vid användning för större laster som transporttrafik, hyllanläggningar etc. krävs samråd med den tekniska avdelningen hos LUX ELEMENTS.

Även lämplig för golvvärmesytem, i 40 mm eller tjockare kan även spår för vattenburen värme enkelt fräsas. Använd överhandsfräs.

... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS