Praktikexempel – Lösningar för modernt byggande

Trappsteg och väggbeklädnad

Bubbelpoolskar med trappsteg, podier, förvaringshyllor och väggbeklädnad i obearbetat tillstånd …
… och efter plattsättning.
Förberedelse för montage av armatur.

Badezimmerwand

Badrumsvägg i tegel före beklädnad med ELEMENT byggskivor …
… efter beklädnad, klar för plattsättning …
… helt färdigt med kakel.

Beklädnad och skiljevägg

Avrundad badkarsbeklädnad med förvaringsplats och podie.
Avrundat väggparti som skiljevägg i badrum.
Svängd vägg.
... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS