Ett verktyg - De viktigaste verktygen för de bearbetning

Tillskärning

För bearbetning av LUX ELEMENTS®- byggskivor av hårdskum lämpar sig enkla verktyg, som vanligtvis finns i var mans verktygslåda.

 

För tillskärning av ELEMENT-byggskivorna rekommenderar vi:
 • Sticksåg, sågblad med vågslipning
  (t.ex. typ Bosch T313AW HCS)
  lämpligt för EL 4 till EL 100
 • Vinkelslipmaskin
  med diamantklinga
  lämpligt för EL 4 till EL 50
 • Universalkniv
  lämpligt för EL 4 till EL 20

Spackling

Därutöver behövs:
 • Iläggarslev
 • Slätspackel
 • Tandad spackel

Mått & annat

Ytterligare viktiga hjälpmedel är:
 • Vattenpass
 • Tumstock
 • Blyertspenna
 • Stjärnmejsel
 • Murarpensel
 • Rätskiva för kontroll av ytors jämnhet

Limning

 • Patronspruta för limpatroner
 • Slipbräda för att slipa av ej belagda kanter på ELEMENT-byggskivor

Fixering

 • Borrmaskin
 • Skruvdragare
 • Hammare
... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS