Materialet - för miljöns skull LUX ELEMENTS®- FOAM

LUX ELEMENTS®-FOAM är ett högvärdigt, blåfärgat, expanderat polystyren-hårdskum med hög skrymdensitet, som tillverkas i en miljövänlig process utan FCKW, HFCKW, HFKW och CO2. LUX

ELEMENTS®-FOAM är den viktiga basprodukten i LUX ELEMENTS® byggskivor av hårdskum.

Byggskivan av hårdskum består, i motsats till
träfiber eller gipsskivor, av fuktresistent polystyren.
Tillverkningsprocessen skiljer här på extruderad (XPS)
och expanderad (EPS) polystyren. Medan XPS
övervägande skummas upp med CO2 tillverkas EPS i
en miljövänlig process helt utan FCKW, HFCKW, HFKW eller CO2 . Byggskivan förses sedan med glasfiberarmering och specialbruk på båda sidor och får så ett idealiskt, mineraliskt underlag för våtutrymmen, helt klart för plattsättning.

Originalet – LUX ELEMENTS®- ELEMENT

UTMÄRKTA MATERIALEGENSKAPER


miljövänligt


kontrollerad kvalitet


intryckstabilt och böjstyvt


lätt


vattenfast


svårantändlig


värmeisolerande


resistent mot mögel


obegränsad formgivning


alternativa ytskikt


kostnadseffektivt


systemorienterat

Fysikaliska egenskaper

Egenskaper Testmetod Enhet Resultat
Böjhållfasthet DIN EN 12089 (08.97)
Verfahren B
kPa 2422 (Medelvärde)
Dimensionsstabilitet i normalklimat DIN EN 1603 (01.97) Måttändring i % 0,1
Dimensionsstabilitet
vid definierade temperatur- och fuktförutsättningar
DIN EN 1604 (01.97) Deformation i % -0,2 bis 0,1 (se testprotokoll
nr.: 2.1/20802/025.0.1-2006)
Draghållfasthet
lodrätt
DIN EN 1607 (01.97) kPa 310 till 420
360 (Medelvärde)
Långtidskrypbeteende
vid dragpåkänning
DIN EN 1606 (01.97) Tryckstukning i % (se testprotokoll
nr.: 2.1/20802/025.0.1-2006)
Vattenupptagning
lång tid
DIN EN 12087 (08.97) Ytrelaterad vattenupptagning
in kg/m2
0,76 (Medelvärde)
Vattenupptagning
lång tid
DIN EN 12087 (08.97) Volymrelaterad vattenupptagning
i %
7,3 (Medelvärde)
Beteende vid
frost-tö-växelpåkänning
DIN EN 12091 (08.97) Tryckhållfasthet i kPa σ10 = 204,7 (Medelvärde)
σ10,f = 201,7 (Medelvärde)
σ10,tr = 199,5 (Medelvärde)
Vattenånggenomsläpplighet DIN EN 12086 (08.97) Diffusionsmotståndstal μ 44
Brandklass DIN 4102 (05.98) B1, svårantändlig
Värmeledningsförmåga DIN EN 12667 W/(m*K) 0,0336
Tryckspänning
((vid 10% stukning)
DIN EN 826 kPa 180 till 210
197 (Medelvärde)
Temperaturbeständighet - °C -50 / +75
Toleransmått för byggskivor1)
(tjocklekar från 4 till 100 mm)
DIN EN 13 163 (in Anlehnung) mm Tjocklek +/- 2
Bredd +/- 2
Längd +/- 2
Rätvinklighet +/- 2 auf 1000 mm

1) Tjockleken utgörs av hårdskumkärnan inklusive den påmonterade glasfibervävnaden med dess täckande bruklager.

Tabell utgåva 06/2006

Biologiskt förhållningssätt

LUX ELEMENTS® -FOAM utgör ingen jordmån åt mikroorganismer. Den murknar, möglar och ruttnar inte. FOAM är inte miljöskadligt och inte farligt för vattnet.

Att FOAM är ofarligt både vid inre och yttre användning kännetecknas tydligast av att samma råmaterial används för att tillverka livsmedelsförpackningar. Till detta se även rekommendationen V "Polystyren" av tyska hälsomyndigheten Bundesgesundheitsamt.

HÄNVISNING

Detaljerade informationer för enstaka produkter hittar ni i certifikaten och på sidorna för tekniska data.

Link 
Link 
 

Aktuella mässtider

LUX ELEMENTS på mässor:

04.11 - 08.11.2019
Ideobain, Hall: 3, Allée: E, Stand: 123, Paris, F

05.11 - 08.11.2019
Aquanale, Gemeinschaftsstand HTSF-Partner (WDT), Köln, D

mer

Kontakt
LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Telefax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

Internationella kontakter
Kontakt
 
... nach oben

© 2019 Med förbehåll för tekniska ändringar. Med reservation för alla uppgifter.
Uppdatera: 16.05.2019

Tillbaka
KontaktformularTrycka!
powered by webEdition CMS