Materiale - for miljøets skyld LUX ELEMENTS®- FOAM

LUX ELEMENTS®- FOAM er et blåt ekspanderet poly -
styrol-hårdskum af  højeste kvalitet, som har  en høj vægtfylde og som er blevet fremstillet i en meget miljøvenlig proces uden brug af drivhusgasser såsom CFC, HCFC, HFC og CO2 .

LUX ELEMENTS®- FOAM er det meget vigtige udgangsprodukt for anvendelsen af LUX ELEMENTS® bæreelementer i hårdskum.

Bæreelementer i hårdskum har i modsætning til træ eller gipsholdige plader en kerne af fugtafvisende polystyren. Man skelner her mellem ekstruderet (XPS) og ekspanderet (EPS) polystyren. Mens XPShovedsageligt skummes op med CO2, er EPS mere miljøvenligt, da dette materiale produceres helt uden brug af drivhusgasserne CFC, HCFC, HFC eller CO2.
Dette hårdskum forsynes så på begge sider med en
speciel mørtelbelægning, der på denne måde danner
et ideelt, mineralsk underlag for fliser og andre gængse
beklædningsmaterialer, der bruges i vådrum. For at
forhøje trykstabiliteten er mørtelbelægningen desuden
glasfiberarmeret.

Den nye generation af miljøvenlige bæreelementer i hårdskum er mere end byggeplader i forskellige tykkelser. Det er et moderne yggemateriale, der på grund af sine fremragende fysiske egenskaber sammen med de gode forarbejdningsmuligheder giver bevægelsesfrihed til planlæggere, designere, håndværkere og bygherrer, der ikke vil finde sig i de begrænsninger, som de traditionelle metoder har sat.

FREMRAGENDE MATERIALEEGENSKABER


miljøvenlige


afprøvet kvalitet


trykstabile og med stor bøjestyrke


lette


vandfaste


svært antændelige


varmeisolerende


skimmelresistente


Design-mangfoldighed


alternative overflader


omkostningsbesparende


systemorientiert

systemorienteret

Egenskaber Afprøvning i
henhold til
Enhed Resultat
Bøjningsbelastning DIN EN 12089 (08.97)
Verfahren B
kPa 2422 (Middelværdi)
Dimensionsstabilitet i normalt klima DIN EN 1603 (01.97) Dimensionsændring i % 0,1
Dimensionsstabilitet
under definerede temperatur- og fugtighedsbetingelser
DIN EN 1604 (01.97) Formforandring i % -0,2 bis 0,1 (Se analyserapport
Nr.: 2.1/20802/025.0.1-2006)
Trækstyrke
lodret på pladens niveau
DIN EN 1607 (01.97) kPa 310 bis 420
360 (Middelværdi)
Langtids-krybeegenskaber
ved trykpåvirkning
DIN EN 1606 (01.97) Trykstukning i % (Se analyserapport
Nr.: 2.1/20802/025.0.1-2006)
Vandoptagelse
ved nedsænkning over lang tid
DIN EN 12087 (08.97) Arealrelateret vandoptagelse
i kg/m2
0,76 (Middelværdi)
Vandoptagelse
ved nedsænkning over lang tid
DIN EN 12087 (08.97) Volumenrelateret vandoptagelse
in %
7,3 (Middelværdi)
Egenskaber ved frost-/tø-belastning DIN EN 12091 (08.97) Trykstyrke i kPa σ10 = 204,7 (Middelværdi)
σ10,f = 201,7 (Middelværdi)
σ10,tr = 199,5 (Middelværdi)
Vanddampabsorption DIN EN 12086 (08.97) Diffusionsmodstandstal μ 44
Brandegenskaber DIN 4102 (05.98) B1, svært antændelig
Varmeledningsevne DIN EN 12667 W/(m*K) 0,0336
Trykbelastning
(ved 10 % stukning)
DIN EN 826 kPa 180 til 210
197 (Middelværdi)
Temperaturbestandighed - °C -50 / +75
Tolerancemål ved pladevare1)
(Tykkelse 4–100 mm)
DIN EN 13 163 (analogt) mm Tykkelse +/- 2
Bredde +/- 2
Længde +/- 2
Retvinkelhed +/- 2 på 1000 mm

1) Tykkelse betyder hårdskumkernen inklusive glasfibervævet med den dækkende mørtelbelægning.

Tabel, version 06/2006

Bemærk

Detaljerede informationer om enkelte produkter fremgår af prøveattesterne og databladene.

 

Udstilling Datoer

Handelsmesse og udstilling

mere

Kontakt
LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Telefax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

International Kontakt
Kontakt form
 
... nach oben

© 2019 Retten til tekniske ændringer forbeholdes. Alle oplysninger uden garanti.
Opdateret: 03.04.2019

tilbage
Kontaktformulartryk
powered by webEdition CMS