Kolofon - www.luxelements.de - www.luxelements.com

Ansvarlig for indholdet

LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Telefax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

E-mail: info@luxelements.de

Byretten i Leverkusen,
Amtsgericht Köln HRA 20336


Pers. hæftende LUX ELEMENTS
BETEILIGUNGS GmbH
Firmasæde Köln HRB 48872
Adm. direktører: Thomas Lux

ID-nr: DE 123.666.289

Medlemskab i diverse brancheforeninger

COPYRIGHT© 2002-2007 LUX ELEMENTS GmbH & CO KG

Firmalogoet og navnene på de foregående sider er beskyttet.

LUX ELEMENTS er et indregistreret varemærke fra LUX ELEMENTS GmbH & CO KG. 

Med forbehold af alle rettigheder, der ikke indrømmes udtrykkeligt her.

BRUGSRET

Hermed indrømmes alle, der går ind på hjemmesiden, retten til at få vist alle informationer, der står til rådighed, hvis det tjener informationsformål. Informationerne på denne hjemmeside må ikke benyttes helt eller delvist, videregives, kopieres eller reproduceres uden at LUX ELEMENTS GmbH & CO KG forinden skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

Det er kun tilladt at benytte dokumenter fra denne server, hvis

(1) nedenstående meddelelse om ophavsret fremgår af alle kopier,

(2) anvendelsen udelukkende tjener informative og ikke-kommercielle eller personlige formål, og dokumenterne ikke kopieres over på en netværks-pc eller sendes til denne eller offentliggøres i et andet medie, og

(3) der ikke foretages nogen som helst ændringer i nogen af dokumenterne.

Anvendelse til andre formål er udtrykkelig forbudt og kan få civil- eller strafferetlige konsekvenser.

LINKS TIL TREDJEMANDS HJEMMESIDER

LUX ELEMENTS GmbH & CO KG har ingen indflydelse på tredjemands hjemmesider, som der henvises til via links på LUX ELEMENTS-hjemmeside, og påtager sig derfor intet ansvar for andre hjemmesider (og disses indhold), som du har adgang til via LUX ELEMENTS-hjemmesiden. Links på andre hjemmesider stilles til rådighed som led i LUX ELEMENTS GmbH & CO KG`s servicetilbud, men dette er ikke ensbetydende med, at LUX ELEMENTS GmbH & CO KG billiger indholdet eller brugen af sådanne hjemmesider eller på nogen måde kan holdes ansvarlig herfor.

ANSVARSFRASKRIVELSE

LUX ELEMENTS GmbH & CO.KG fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, ledsage- eller følgeskader, der opstår som følge af brug af denne hjemmeside eller andre hjemmesider, som der henvises til via hyperlink. Det samme gælder i fuldt omfang for tabt indtjening, driftsafbrydelser, tab af programmer eller andre data på dit informationsforarbejdningssystem og for øvrige skader, selv i tilfælde, hvor LUX ELEMENTS GmbH & CO.KG udtrykkeligt er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader.  

Modtageren bærer den fulde risiko, der er forbundet med brugen af samtlige af de informationer, der er indeholdt på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSENS RETSGYLDIGHED

Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det Internet-tilbud, hvorfra der henvises til denne side. Såfremt dele af eller enkelte formuleringer i teksten ikke, ikke mere eller ikke i fuldt omfang svarer til den gældende lovgivning, vil dokumentets øvrige dele, for så vidt angår deres indhold og gyldighed, ikke blive berørt heraf.

Udstilling Datoer

Handelsmesse og udstilling

mere

 
... nach oben

© 2019 Retten til tekniske ændringer forbeholdes. Alle oplysninger uden garanti.
Opdateret: 03.04.2019

tilbage
Kontaktformulartryk
powered by webEdition CMS