Impressum / Odpowiedzialność & pozwolenia

WWW.LUXELEMENTS.COM, WWW.LUXELEMENTS.DE

LUX ELEMENTS GmbH&CO KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

GERMANY

Telefon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Telefax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

Email: info@luxelements.de

Amtsgericht Köln HRA 20336

Pers. haftend LUX ELEMENTS
BETEILIGUNGS GmbH
Amtsgericht Köln HRB 48872
Geschäftsführer: Thomas Lux

Identifikationsnummer: 123.666.289

 

COPYRIGHT © 2002-2011 LUX ELEMENTS GmbH & CO KG

Użyte na niniejszych stronach nazwy i logo firmy są zastrzeżone. LUX ELEMENTS jest jedynym posiadaczem znaku firmowego LUX ELEMENTS GmbH & CO KG. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Niniejszym oświadczamy, że każdy jest upoważniony do wyświetlania dostępnych danych w celach informacyjnych. Zawarte na stronie internetowej informacje nie mogą być ani w całości ani w części przenoszone, kopiowane lub powielane bez uprzedniej pisemnej zgody LUX ELEMENTS GmbH & CO KG.

Dopuszcza się używania dokumentów z tego serwera, wg następujących zasad (1) wszystkie kopie muszą być zaopatrzone w poniższą uwagę Copyright, (2) wykorzystywanie tylko w celach informacyjnych i niekomercyjnych lub osobistych, nie będą kopiowane do komputera sieciowego lub wysłane do niego, lub publikowane w innych mediach, oraz (3) nie będą wykonywane żadne modyfikacje jakichkolwiek dokumentów.

Użycie w innych celach jest wyraźnie zabronione i może skutkować poważnymi sankcjami cywilnymi i karnymi.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

LUX ELEMENTS GmbH & CO KG nie ma żadnego wpływu na strony internetowe osób trzecich, do których linki umieszczone są na stronie LUX ELEMENTS oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne strony (lub ich zawartość), udostępnione poprzez stronę LUX ELEMENTS. LUX ELEMENTS GmbH & CO KG oferuje linki do innych witryn jako dostępną usługę. Umieszczenie łącza nie oznacza, że LUX ELEMENTS GmbH & CO KG akceptuje treść lub korzystanie z tych serwisów lub bierze jakąkolwiek odpowiedzialności za nie.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

LUX ELEMENTS GmbH & CO.KG nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec żadnej strony za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użytkowania tej strony lub innych witryn, do których przekierowane są za pomocą hiperłączy, dotyczy to również bezwarunkowo utraty zysków, przerwania biegu kontraktów, uszkodzenia programów lub innych danych w systemie lub innych szkód, nawet jeśli sam LUX ELEMENTS GmbH & CO.KG został wyraźnie poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Odbiorca ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.

SKUTECZNOŚĆ PRAWNA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZALNOŚCI

Zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, określonej na tej stronie. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem, nie są już zgodne lub nie w całości, inne części dokumentu pozostają nienaruszone w ich treści i ważności.

Terminy targów

Proszę zapamietać następne terminy targów:

Więcej ...

Kontakt

LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7

D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Telefax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

 
powered by webEdition CMS